İspanya hakkında.1 (genel)

 
 
 

İSPANYA – SPAİN

ispanyageneralmaps2

(Bilgiler 2020 yılına günceldir!)

 

İspanya (España ya da resmî adıyla İspanya Krallığı – Reino de España) ; Avrupa’nın güneybatısında, İber Yarımadası’nda yer alan ülkedir. Güneyde ve doğuda Akdeniz’e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu’na kıyısı vardır. Batıda Portekiz, kuzeyde Fransa, Andora ve güneyde Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık ile komşudur. İspanya toprakları ayrıca Akdeniz’de Balear Adaları, Atlantik Okyanusu’nda Kanarya Adaları’nı ve Kuzey Afrika’da Ceuta ve Melilla adlı iki özerk şehri kapsar. 504.712 km2’lik alanıyla İspanya, Fransa’dan sonra Batı Avrupa’daki ikinci büyük ülkedir. 650 metrelik ortalama yüksekliği ile de İsviçre’den sonra Avrupa’daki rakım olarak ikinci yüksek ülkedir.2014 sayımı ile ülke yaklaşık 47 milyon nüfusa sahiptir.

İspanya parlamenter demokrasi şeklinde örgütlenmiş bir anayasal monarşi rejimi ile yönetilir. 1986’dan beri Avrupa Birliği’nin 1982’den beri NATO’nun bir üyesidir.Başkent Madrid’tir.İspanya halkı çeşitli ırk gruplarının karışımıyla meydana gelmiştir. Halkın Endülüs bölgesinde yaşayanları esmer, Basklar ve Katalanlar sarışındır.

İspanya’da hemcins çiftler evlenme hakkına sahiptirler.İspanyolca (%82) İspanya’nın tek resmi dili olarak kabul edilir, diğer diller ise sadece özerk bölgelerde günlük hayatta kullanılan ana dildir.%10 oranında Katalanca ikinci sırada yer alır.Diğerleri de % 6 – Galiçyaca , %1.6 – Baskça konuşma dilleridir.

Bununla birlikte Valencia Bölgesi’nde Katalanca’nın bir bask lehçesi olan Valensiyaca konuşulurken, Balear Adaları’nda da Katalanca’nın bir başka lehçesi olan Mayorka Lehçesi konuşulur. Bunların dışında küçük gruplar tarafından konuşulan azınlık dilleri de bulunur.

İspanyol anayasası ikinci maddesinde devletin bir dininin olmadığını belirtir. Ancak halkın %96’si resmi olarak Katolik‘tir. Bunun yanında 2002 yılında Centro de Investigaciones Sociológicas kurumunun yaptığı bir anket sonucunda ankete katılanların sadece %80’i Katolik olduğunu söylemiştir. %12’lik kesimin ise herhangi bir dine mensup olmadığı ortaya çıkmıştır.Nüfusun %2.5’ini İslam, %1’den daha az kısmını ise Yahudi dinine mensup kişiler oluşturmaktadır.

 

Politik açıdan İspanya’da  17 farklı siyasi bölge göze çarpar.

spainpoliticmaps1

 

Siyasi açıdan İspanya Haritası

politic_spaine_maps

Bir Akdeniz ülkesi olan İspanya’da etnik yapı olarak farklı gurupların bulunduğu ülke olarak karşımıza çıkar. Şöyle ki ülkede konuşulan diller çok farklıdır. İspanya’da İspanyolca, Katalanca, Galiçyaca, Baskça ve Aranase gibi diller konuşulmaktadır. Ülke Andalucia, Aragon, Asturias, Balearas, Canarias,Cantabria, Castilla, Castilla Leon, Katalunya, Valencia, Extremedura, Galiçya, La Riojia,Madrid, Murcia,Navarra, Bask isimlerinde ki 17 farklı özerk bölgeden oluşmaktadır. Ülke 1975’ yılından sonra kralliğa dayanan bir monarşiye bağlanmıştır.İspanya merkez yönetimiyle tezat düşebilen iki eyalet vardır. Bunlardan birisi Katalanların yaşadığı Katalunya bölgesi iken, diğeri ise Bask bölgesidir.
Bask bölgesi 25 Temmuz 1975 tarihinde özerk olmuştur. Bölge’nin nüfusu yaklaşık 2.5 milyondur ve başkenti Vitorya Gasteiz şehridir. Bask bölgesi 3 ilden oluşmaktadır ve kendi Başbakanlarını kendileri seçmektedir.Katalonya bölgesi İspanya’nın kuzeyinde yer almaktadır ve bölgede 3 farklı dil konuşulmaktadır. Akdenize kıyısı olan bu ülkenin en önemli şehri Barselona’dır. Ve bölge halkının kendilerine ait bir Katalan milli marşı bulunmaktadır.1928’de ilk anayasasını yazan Katalanlar, 1932’de özerk oldu, Franco’nun özerkliği almasıyla daha sonra 1979’da tekrar özerk oldu. Bölgenin kendisine ait sarı kırmızı bir bayrağı bulunmakta ve neredeyse bir bağımsız devlet gibi hareket etmektedir. 2009’yılında resmi olmayan bir referandumda Katalanların yüzde 96’sı bağımsızlığa evet demiştir. Bölge eğitim ve hastahane haklarında özerktir (siyasi bilgi kaynak : 21yytusedyenisey.blogspot.com.tr).

 

Ülkedeki büyük şehirler  ; 3 milyonu aşan sayısı ile en büyük şehir Madrid, 1.6 milyonu geçen sayı ile Barselona, bir milyon altı ile Valensiya sonrası Sevilla, Zaragoza ve Malaga’dır.

 

İspanya Bayrağı 

ispanyabayrak

İspanya Bayrağı Üstten alta olmak üzere üç yatay şerit ve bu şeritlerin renkleri sırasıyla kırmızı, sarı (iki kat kalın) ve kırmızıdır. Sarı şeridin üstünde gönder tarafında arma yer alır.

spainarma

Bu arma, 4’e bölünmüş şekilde üzerinde taç bulunan sembollerden ve bu armayı koruyan her 2 tarafında bulunan Herkül Sütunlarından meydana gelmiştir.Bu sütunlar,Cebelitarık ve Cueta bölgelerini temsil eder. Herbir çeyrek rozet İspanya’nın krallıklarını temsil eder.Ayrıca bu armanın merkezinde etrafı kırmızıyla çevrili mavi bordürlü oval şeklinde olan,İspanya Kraliyet Ailesi’nin Burbon’un Evi sembolü bulunur.Kalkanın alt kısmında Grenada’yı temsil eden nar sembolü bulunur.Her 2 sütuna sarılı şekilde kırmızı bir helezonik kıvrım yada süslü yazı şeklinde yazılmış ve “ötesinde daha çok şey var” anlamına gelen “Plus Ultra”yazılı bir slogan bulunur.Kırmızı ve sarı geleneksel İspanyol renkleridir ve orijinal İspanyol krallıklarının hanedan armalarınlarından esinlenilmiştir. Başka hiçbir ülke, o zaman kırmızı ve sarı renkleri kullanmamıştır.İspanya’nın dünya çapında oldukça yaygın olarak görülen bir sivil bayrağı da vardır. Bu ulusal bayrakla aynı,fakat üzerinde arma bulunmayan bir bayrak olarak kabul edilir. Kabul tarihi – 1980 ).

 
 

Endülüs Bayrağı

endulusbayrak

 

Endülüs bayrağı, İspanya’nın Endülüs özerk bölgesinin bayrağıdır. 1918 yılında kabul edilmiştir. Endülüs milliyetçisi Blas Infante tarafından 1918’de Ronda’da bir toplantı sırasında ilk defa gündeme getirilmiştir.

 

Katalon Bayrağı

catalonia-svg  katalonya-bayragi

catalunyaarma   – Katalon bayrak arması

Katalonya, (Katalanca: Catalunya; Fransızca: Catalogne, İspanyolca: Cataluña) İspanya’nın kuzey doğusunda bulunan özerk bölge. Akdeniz boyunca 580 km sâhili vardır. Bölgenin 3 resmî dili vardır: İspanyolca, Katalanca ve Aranca.En büyük şhir 1.6 milyon ile Barcelona dır. Sonra, Badalona, Sabadell, Terrassa, Girona gelir..

 
 
 

Kısaca Katalonya : 

İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya (Katalunya) İspanya’daki 17 özerk bölgeden biridir. Başkenti Barcelona olan Katalonya, Barcelona, Gerona, Lerida ve Taragona olmaz üzere kendi içinde 4 büyük bölgeden oluşur. İdari yapı, bu bölgelerinde merkeze bağlı belediye düzeyindeki yerel yönetimleri ile şekillenir. Bölgedeki 946 belediye de iç işlerinde belli ölçüde otonomi sahibidir.

Katalonya, kendi meclisine, başkanına, Yürütme Kurulu’na ve hükümetine sahip bir “eyalet” konumundadır. Otonomi Statüsü Katalonya’ya, İspanyol hükümetinden bağımsız bir şekilde ya da işbirliği içerisinde kendi kendini yönetme hakkı tanır.

İspanya devletinden farklı olmak üzere kendi başkanı, bayrağı ve milli marşı olan Katalonya’nın Katalanca, İspanyolca ve Aranca olmak üzere üç resmi dili vardır. Bölge içi idari ve siyasi yazışmalar Katalanca yürütülür Katalan dilinde çok sayıda gazete, televizyon ve radyo kanalı bulunur. İlk ve orta düzeydeki okullarda eğitim dili genellikle Katalanca’dır, İspanyolca’nın öğretilmesi ise zorunludur..

 
 

Bask Bayrağı

basque_country

Basklar, İspanya’nın kuzeyi ve Fransa’nın güney batısındaki özerk bölgede yaşayan bir halktır.Dilleri Baskça’dır ve dil bilimcileri tarafından Hint-Avrupa dilleri Avrupa’ya yayılmadan önce Avrupa’da konuşulan dillerden arta kalan tek dil olduğu söylenmektedir. Baskça izole bir dil olduğundan dolayı dünyada hiçbir dille yakın akrabalığı bulunmamaktadır.

 
 

İspanya Anayasasına göre ( 1978 ):

+ Madde 1. (Egemenlik Yurttaşlarındır.)

1. Bu Anayasa, İspanya’yı, hukukun üstünlüğüne bağlı, kanun düzeni,
özgürlük, adalet, eşitlik ve siyasi çoğulculuğun en yüksek değerlerini savunan
sosyal ve demokratik bir Devlet olarak kurar.
2. Ulusal egemenlik, Devletin gücünü aldığı İspanya halkınındır.
3. İspanyol Devleti’nin siyasi şekli parlamenter monarşidir.

+ Madde 2. (Milletin Birliği ve Özerklik hakkı.)
Anayasanın temeli, İspanyol milletinin ayrılmaz birliği, tüm İspanyolların
ortak ve bölünmez ülkesidir.

+ Madde 3. (Kastilyanca ve diğer İspanyol dilleri.)
1. Devletin resmi dili kastilyancadır. Tüm İspanyolların bu dili bilme
ödevi ve kullanma hakkı vardır.
2. Diğer İspanyol dilleri de, kendi Yasalarına göre, ilgili Özerk
Topluluklarda resmi dildir.
3. İspanya’nın farklı dillerden oluşan zenginliği özel saygı ve koruma
gösterilmesi gereken bir kültürel mirastır.

+ Madde 4. (İspanya Bayrağı ve Özerk Toplulukların Bayrakları.)
1. İspanya’nın bayrağı üç yatay şeritten oluşur: sarı şeridin her kırmızı
şeridin iki katı olduğu kırmızı, sarı ve kırmızı.
2. Yasalar Özerk Toplulukların bayrak ve sancaklarını tanıyabilir. Bu
bayraklar kendi kamu binalarında ve resmi törenlerinde İspanya bayrağı ile
birlikte kullanılır.

+ Madde 5. (Başkent Madrid.)
1. Devletin başkenti Madrid şehridir.
 

 
 

Turistik işlemler- gerekli bilgiler

  • İspanya Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü < Adres  Çankaya Mahallesi, Prof. Dr Aziz Sancar Caddesi, Eski Abdullah Cevdet Sokak No:8, 06680 Çankaya/Ankara – Tel : +90 (312) 438 03 92 > web.1bilgi-web.2
  • Schengen Vizesi-Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon bilgisi için (bakın).
  • EUROASIA Global Vize Servisi ( eagvs ); İspanya vizesi işlemlerini yapacağınız bir merkezdir – web – bilgi
  • İstanbul Başkonsolosluğu – web – bilgi
  • İzmir Fahri Kons. – web – bilgi
  • Ayrıca; Antalya, İskenderun, Kocaeli, Nevşehir Fahri kons. vardır!
  • Vize İnformasyon – web – bilgi
  • Ayrıca Ankara için – BLS Vize İnternational vize merkezide vardır (web) ; İstanbul için – BLS Vize merkezi (web).
  • Tüm vize basvuruları için, lüften randevu alarak başvurunuz!..Telefonla vize sonuçları hakkında oturma vizeleri hariç, hiçbir bilgi verilmemektedir.
  • Schengen vizenizi İspanya’dan almak için en uzun kalacağınız ülkenin İspanya olması gerekmektedir. İki ülkede aynı sürelerde kalacaksanız ilk giriş yapacağınız ülkenin İspanya olması gerekmektedir.

   Turist vizesine başvurmanız için gidiş amacınızın tursitik olması, davet üzerine gitmemeniz gerekmektedir.

   Başvurunuza bireysel olarak gelmeniz gerekmektedir.

  • Turistik Vize Başvuru Bilgileri (buradan)
 • Vize ücreti, ( 2020) = 12 yaş – Erişkin : 107 $ / karşılığı TL, 6-12 yaş : 62 $ / karşılığı TL, 6 yaş altı – Vize Ücretsiz..Aracı aracı kurum : kişi başı 30 €  + SMS bilgilendirme 5 Tl. + Kurye bedeli 40-60 TL. + Form doldurma – 30 TL. ek bedel alacaktır!

Vize ile ilgili tüm bilgilere BLS yada EuroAsia’dan ulaşın..
 
 
 
İSPANYA , nasıl bir ülkedir, nereler gezilir, ne yenir ? .. Tüm merak ettikleriniz az sonra..

spainmap3
 

TURİZM’ de İSPANYA

spaintravelmaps

tanıtım – video

** Alıntı bilgiler ; spainist.com’a aittir!

 
 
 

İspanya, Genel Bilgiler :

ispanyageneralmaps

 

Flamenkosu, boğa güreşleri, tapası, müzeleri, sanatı ve Paskalya yürüyüşleri ile İspanya kültürel zenginlik bakımında oldukça ileri bir seviyededir. İspanya, aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinde rastlanmayan güzellikte manzaralara sahiptir.

Rengarenk ve hareketli şehirlerinden, popüler tatil beldelerine kadar İspanya’da görülecek çok yer vardır. İspanya’yı her yıl yaklaşık 15 milyon turist ziyaret etmektedir. İspanya, tarihi, kültürü, sanatı, gastromisi, şehirleri, denizi ve tatil beldeleriyle meşhurdur. Barselona, dünyanın en popüler gezi şehirlerinden birisidir. Yine başkent Madrid de yine dünyanın en popüler başkentlerinden birisidir.

Ünlü Bask ülkesi ve muhteşem San Sebastian ve Bilbao şehirleri de görülmeye değer. Tarihi Castilla y Leon bölgesinde Burgos, Leon, Salamanca ve Segovia, mutlaka görülmesi gereken şehirlerdendir. Navarra bölgesinin Pamplona şehri de San Fermin Boğa Koşusu festivali ile ünlüdür. La Rioja bölgesi de şarapları ile ünlüdür.

İspanya’nın güneyi, tarihi Endülüs bölgesi Andalusya’nın Sevilla, Cordoba ve Granada şehirleri özellikle tarih ve sanat tutkunları için mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Andalusya, aynı zamanda İspanya ile öz Flamenko müziğin anavatanıdır.

3000 kilometrelik sahil kesimi, muhteşem iklimi, kristal suları, altın kumlu plajları, plaj servisleri ve her çeşit su sporları aktiviteleri ile tatilciler için dünyadaki en iyi plajları sunmaktadır. İspanya plajları dünya çapında meşhurdur. İspanya plajlarında yüzerek, su sporları yaparak ve güneşlenerek güzel bir gün geçirmek, İspanya’da yapılabilecek en iyi aktiviteler arasında başta gelmektedir.

İspanya’nın sahil kesimi altı büyük parçaya ayrılmıştır. Bunlar Costa de la Luz, Costa Brava, Cosra Dorada, Costa del Azahar, Costa Blanca, Costa del Sol ve Costa de la Luz olarak adlandırılmaktadır. “Costa” sahil demektir. İspanya’da en çok ziyaret edilen plajlar ise Costa del Sol kesiminde bulunmaktadır.

Tatilciler için yine meşhur Kanarya Adaları ve Balear Adaları, muhteşem kumsalları ve renkli eğlence ve gece hayatıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır.

 
+ Kısaca Tarih

alhambra-t
Alhambra

 

İspanya’nın tarihine baktığımızda, İ.Ö. yaklaşık 800’lü yıllarda İber Yarımadası olarak ilk yerleşimlerin izlerine rastlanmıştır. İber Yarımadası İ.Ö. 11.yüzyıldan sonra Fenikeliler, Yunanlılar ve Kartacalılar tarafından sömürgeleştirilmiştir.İ.Ö. 218 yılında Romalılar bölgeye yerleşmiş ve buralarda tiyatrolar, eserler ve tapınaklar inşa ederek kentler kurmuşlardır. Roma İmparatorluğu’nun İ.S. 5.yüzyılın başında çökmesiyle birlikte, kuzeyden Vizigotlar bölgeye hükmetmiştir. Sonraki dönemlerde Vizigotların Kuzey Afrika’dan gelen Mağribilere karşı mağlubiyeti neticesinde 8.yüzyılda İber Yarımadası hemen hemen bütünüyle Mağribilerin hakimiyei altına girmiş ve burada Avrupa’nın tek büyük Müslüman bölgesi olan Endülüs uygarlığı hüküm sürmüştür. Endülüs medeniyeti, döneminde matematik, coğrafya, astronomi ve şiir alanlarında büyük ilerleme kaydetmiştir. Endülüslerin tarihi kenti Cordoba, 9 ve 10.yüzyıllarda Avrupa’nın en önemli kenti olmuştur.

11.yüzyıldan sonra ise kuzey bölgelerinde bulunan Hristiyan krallıklar, Endülüs’ü ele geçirmeye çalışmıştır. Bu dönemde, 1469 yılında, Aragonlu Fernando ile Kastilyalı Isabel’in evliliği ile İspanya birleşmiştir.

Fernando ve Isabel, 1492 yılında son Mağribi krallığı olan Granada’yı ele geçirmiş, aynı yıl, ünlü kaşif Kristof Kolomb da Amerika’yı keşfederek İspanyol fetihlerine önayak olmuştur. Sonraki dönemlerde, Habsburg hanedanı bu zenginlikleri savaşlarda tüketmiştir ve sonrasında İspanya, yüksek enflasyon ve dinsel baskılarla birlikte gerileme dönemine girmiştir.

19.yüzyıldaki Napolyon istilası ve İspanya’nın Amerikan kolonilerini yitirmesi ile gerileme dönemi daha çok hız kazanmış, 19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başındaki politik kararsızlıklar ile birlikte İspanya 1920’li yıllarda diktatörlüğe, sonrasında 1930’lu yıllarda ise iç savaş ve sonrasında cumhuriyete dönmüştür. General Franco, bu dönemde 1975 yılındaki ölümüne kadar ülkede baskıcı bir yönetim sürdürmüştür. General Franco döneminden sonra ise İspanya demokratik bir ülke olmuştur.

 

* Alhambra : El Hamra Sarayı veya Elhamra Sarayı – Granada: İslam mimarisinin ulaşabileceği yüksek noktalardan biri olarak bugünlere ulaşmış bir şahit olan Elhamra Sarayı’nın temeli 1232 yılında, Gırnata Emirliği yani Beni Ahmer (Nasiriler) devletini kuran I. Muhammed (Muhammed bin Ahmer) zamanında atılmıştır. Saray, aynı sülaleden gelen çeşitli hükümdarlar (III. Ebu Abdullah Muhammed, I. Ebul Haccac Yusuf, V. Muhammed) tarafından yapılan ilavelerle genişletilmiştir.

Elhamra’nın yapımı devam ederken Endülüs’ün diğer önemli iki şehri Kurtuba ve Sevilla (1236 ve 1248’de) Hıristiyan Kastilyalıların eline geçmiştir ve oradaki Müslüman halk çeşitli işkencelere uğramıştır.Endülüs İslam sanatını, Müslüman İspanya tarihinden ayrı düşünmek imkânsızdır… Elhamra inşa edilirken hiçbir şey tesadüfe bırakılmamış, her detay itina ile hesaplanmıştır. Kavislerin bölünüşünde, tek ve çift sütunların hoşa geden bir tarzda yerleştirilmelerinde, kapı ve pencere yerlerinin tespitinde bunu anlamak mümkündür. İşte bu sayede harikulâde perspektifler ortaya çıkmış, avlular ile açık salonlar arasında güneş ışığı, suların akışı ve gölgelerin oyunu buluşturularak, dış alemle inanılmaz bir uyum ve zarafet sağlanmıştır.

 
 
+ Ülkede nereler görülmelidir?

Dünya’nın en çok ziyaret edilen gezi ve seyahat ülkelerinden birisi konumunda bulunan İspanya’nın şehirleri ziyaretçileri büyüler. İspanya’da gezilecek çok sayıda popüler kent bulunmaktadır ve burada bunların hepsini anlatmak ve listelemek imkansızdır. Bu sebeple, İspanya’da ziyaret edilecek, gezip görülebiliecek en iyi 10 şehri görebilirseniz görün.

Özet olarak; Barselona, Madrid, Sevilla, Valencia, Granada, Bilbao, San Sebastian, Cordoba, Malaga ve Salamanca İspanya seyahatinizde mutlaka ziyaret etmeniz gereken şehirler arasında başta gelmektedir.

 

İspanya’da gezilecek en iyi 10 şehir kısaca…

 • Barselona :

barcelona-t

İspanya’nın kuzeybatısında yer alan ve aynı zamanda Katalonya’nın başkenti olan Barselona, metropol şehir yaşamı, kültür ve sanatı, eğlence ve gece hayatı ve meşhur futbol takımı ile birlikte İspanya’nın dünyaca ünlü kültür, sanat, iş, tatil ve gezi şehirlerinden birisidir.

 

 • Madrid

madrid-t

İspanya’nın merkezinde yer alan ve başkenti olan Madrid, metropol şehir yaşamı, kültür ve sanatı, eğlence ve gece hayatı ve meşhur futbol takımı ile birlikte İspanya’nın dünyaca ünlü kültür, sanat, iş, tatil ve gezi şehirlerinden birisidir. Madrid, aynı zamanda hiç uyumayan şehir olarak da adlandırılmaktadır.

 

 • Sevilla 

seville-t

İspanya’nın güneybatısında bulunan bir Endülüs şehri olan Sevilla, tarihi ve kültürü, sanatı, müzeleri, tarihi yerleri, gece hayatı, alışveriş imkanları, restoranları, eğlence ve tema parkları ve güzel konaklama imkanları ile İspanya’nın dünyaca çapında bir seyahat ve gezi kentidir. İspanya’da Endülüs (Andalusya) demek Sevilla demektir.

 

 • Valencia

valencia-t

İspanya’nın batısında deniz kenarında yer alan ve İspanya’nın üçüncü büyük şehri konumunda olan Valencia, metropol şehir yaşamı, kültür ve sanatı, plajları, eğlence ve gece hayatı ile birlikte İspanya’nın dünyaca ünlü kültür, sanat, iş, tatil ve gezi şehirlerinden birisidir. Valencia, ılıman kıyı iklimi sayesinde açık hava etkinlikleri, gece hayatı ve ünlü Fallas festivali başta olmak üzere tüm yıl boyunca düzenlenen festivalleri ve müzik severliği ile ünlüdür.

 

 • Granada

alhambra-t

İspanya’nın güneyinde orta kesimlerde, meşhur Siearra Nevada dağlarının eteklerinde bulunan ve İslam ile Hristiyan kültürünün keşimi tarihi ve görkemli bir Endülüs şehri olan Granada, Mağribi eserleri, tarihi ve kültürü, sanatı, tarihi yerleri, restoranları ve güzel konaklama imkanları ile İspanya’nın dünyaca çapında bir seyahat ve gezi kentidir. Granada’nın üzerinde ünlü Elhamra (Alhambra) Sarayı yükselir.

 

 • Bilbao

bilbao-t

İspanya’nın kuzeydoğusunda bulunan bir Bask şehri olan Bilbao, tarihi ve kültürü, sanatı, müzeleri, tarihi yerleri, gece hayatı, alışveriş imkanları, restoranları ve güzel konaklama imkanları ile İspanya’nın dünyaca çapında bir seyahat ve gezi kentidir. Bilbao, aynı zamanda İspanya’nın en önemli ticari limanı ve en büyük Bask şehridir.

 

 • San Sebastian

san-sebastian-t

İspanya’nın kuzeyinde bir Bask şehri olan, İspanya’nın popüler tatil beldelerinden birisi konumunda ve Donostia olarak da adlandırılan San Sebastian, canlı yaşamı, muhteşem doğası ve plajı, tarihi eserleri, tarihi ve kültürü, sanatı, restoranları ve güzel konaklama imkanları ile İspanya’nın dünyaca çapında bir seyahat ve gezi kentidir. San Sebastian, doğu tarafından Monte Urgull dağı, batı tarafında Monte Igueldo dağı arasında kalan korunaklı bir bölgede deniz kabuğu biçiminde çok güzel bir koyda yer almaktadır.

 

 • Cordoba 

cordoba-t

İspanya’nın güneyinde orta kesimlerde, Guadalquivir nehri kıyısında kurulu tarihi ve görkemli bir Endülüs şehri olan Cordoba, tarihi eserleri, tarihi ve kültürü, sanatı, tarihi yerleri, restoranları ve güzel konaklama imkanları ile İspanya’nın dünyaca çapında bir seyahat ve gezi kentidir. Cordoba’nın simgesi ise meşhur La Mezquita Camii’dir.

 

 • Malaga

medina-azahara-t

İspanya’nın güney sahillerinde bulunan ve Andalusya bölgesinin ikinci büyük şehri olan Malaga, canlı kent yaşamı, ekonomisi, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, tarihi ve kültürü, sanatı, restoranları ve güzel konaklama imkanları ile İspanya’nın dünyaca çapında bir seyahat ve gezi kentidir. Malaga, uluslararası limanı ile birlikte aynı zamanda İspanya’nın güney bölgesinin en çok ziyaret edilen şehirleri arasında başta gelmektedir.

 

 • Salamanca

salamanca-t

İspanya’nın doğusunda orta kesimlerde, Portekiz’e komşu bir konumda yer alan ve popüler bir üniversite şehri olan Salamanca, canlı ünversite yaşamı, tarihi eserleri, tarihi ve kültürü, sanatı, restoranları ve güzel konaklama imkanları ile İspanya’nın dünyaca çapında bir seyahat ve gezi kentidir. Salamanca aynı zamanda UNESCO dünya mirası kentidir.

 
 

+ İspanyada en iyi aktivite nelerdir ?

Özet olarak; Tapas yemek ve tapas barlarında güzel bir gece geçirmek, Granada’da Elhamra (Alhambra) Sarayı’nı ziyaret etmek, Boğa Güreşi izlemek, Barselona’da Gaudi’nin eserlerini görmek, Sevilla veya Madrid’de güzel bir Flamanko dansı ve gecesini tecrübe etmek, Madrid’in 3 önemli müzesini ziyaret etmek, Valecia’da Paella yemek, Madrid’in yakınında bulunan tarihi Segovia şehir turu yapmak, San Sebastian sahillerinde dinlenmek ve Costa Brava Figueres kasabasındaki Salvador Dali Müzesini ziyaret etmek, İspanya seyahatinizde mutlaka yapılması tavsiye edilen aktivitelerin başında gelmektedir.

 

• Tapas yemek – tüm İspanya :

İspanya’ya özgü dünyaca ünlü atıştımalıklardan olan ülü Tapas’ı, İspanya’nın her bölgesinde tatabilir, Tapas barlarından güzel vakit geçirebilirsiniz.

• Elhamra (Alhambra) Sarayı’nı ziyaret etmek – Granada :

Dünya çapında bir üne sahip Elhamra (Alhambra) Sarayı ve hemen yanıbaşındaki Generalife bahçeleri, İspanya’nın güneyinde Granada’da bulunmaktadır ve muhteşem mimarisi ve manzaraları ile İspanya’nın en önemli tarihi yerlerinden birisidir.

• Boğa Güreşi izlemek – tüm İspanya :

İspanya’nın ünlü geleneksel sporu olan boğa güreşlerini sevenler için ; Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao ve Zaragoza en iyi boğa güreşi arenalarına sahiptir. Ayrıca, Navarra bölgesinin Pamplona şehri de San Fermin Boğa Koşusu festivali ile ünlüdür.

• Gaudi’nin eserlerini görmek – Barselona :
İspanya’nın ünlü mimarlarından Gaudi’nin sıradışı eserlerinden La Sagrada Familia Kilisesi, Güell Parkı, Palau Güell, Casa Milà-La Pedrera ve Casa Battlo’yu görmeden Barselona’dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.

• Güzel bir Flamanko dansı ve gecesini tecrübe etmek – tüm Andalusya (Sevilla) veya Madrid :

Flamenko; şarkı, müzik ve dansı birleştiren geleneksel bir sanat biçimidir ve Andalusya’da doğmuştur. Sevilla, İspanya’da Flamenko denilince ilk akla gelen şehirlerden birisidir. Sevilla’ya gelip de bir Flamenko barında Flamenko gösterisi izlemeden Sevilla’dan ayrılmayın. Tablao kelimesi, ispanyolca flamenko kulüp demektir ve Sevilla’da çok sayıda popüler tablao bulabilirsiniz.

• Madrid’in 3 önemli Müzesini ziyaret etmek – Madrid :

İspanya’nın en önemli kültür ve sanat merkezi olan Madrid’de bulunan yaklaşık 50 adet müze arasında Prado, Centro de Arte Reina Sofia ve Thyssen-Bornemisza müzelerini görmeden İspanya ve Madrid’den ayrılmamanızı tavsiye ederiz. Bu 3 önemli müzede dünyanın en nadide eserleri sergilenmektedir.

• Valecia’da Paella yemek – Valecia :

İspanya’ya özgü dünyaca ünlü yemeklerden birisi olan Paella’yı, Valencia’da tatmak bir başka keyif.

• Segovia turu yapmak – Segovia, Madrid yakını :

İspanya’nın göbeğinde, başkent Madrid’in yakınlarında bulunan ve UNESCO dünya mirası listesinde yer alan bir tarihi şehir olan Segovia’nın, tarihi 13.yy.a dayanan kalesi ve alkazarı mutlaka görülmeye değer.

• San Sebastian sahillerinde dinlenmek – San Sebastian :

İspanya’nın kuzeyinde bulunan popüler tatil beldesi San Sebastian veya diğer adıyla Donostia’yı ziyaret edip, muhteşem koyu, plajı, kültür, bilim ve teknoloji altyapısıyla İspanya ziyaretinizde güzel bir dinlence keyfi sürebilirsiniz.

• Salvador Dali Müzesini ziyaret etmek – Figueres, Costa Brava :

İspanya’nın kuzeybatı sahillerinde, Costa Brava’nın Figueres kasabasında bulunan, ünlü sürrealist ressam Salvador Dali’nin eserlerinin sergilendiği Salvador Dali Müzesi, İspanya’da en çok ziyaret edilen ikinci müze konumundadır.

 
 
+ En İyi müzeler :

Dünya’nın en çok ziyaret edilen kültür ve sanat ülkelerinden birisi konumunda bulunan İspanya’nın müzeleri ziyaretçileri büyüler. İspanya’da gezilecek sınırsız sayıda müze ve sanat galerisi bulunmaktadır ve burada bunların hepsini anlatmak ve listelemek imkansızdır.

Özet olarak; Granada’nın Elhamra (Alhambra Sarayı), Sevilla’nın Kalesi (Reales Alcazares), Barselona’daki Gaudi’nin Eserleri, Cordoba’nın La Mezquita Camii, yine Barselona’daki La Sagrada Familia Kilisesi, Valencia’nın Sanat ve Bilim Şehri (Ciudad de las Artes y las Ciencias), Madrid’in 3 Önemli Müzesi olan Prado, Centro de Arte Reina Sofia ve Thyssen-Bornemisza müzeleri, Segovia’nın Kalesi (Alkazar), yine Barselona’daki Picasso Müzesi ve Costa Brava Figueres kasabasındaki Salvador Dali Müzesi, İspanya seyahatinizde mutlaka gezilip görülmesi yerlerin başında gelmektedir.

 

• Prado Müzesi – Madrid :

Madrid’de bulunan ve 17.yy. neo klasik mimarisini yansıtan Prado Müzesi, İspanyol, İtalyan ve Flamen başyapıtlarının sergilendiği İspanya’nın en büyük sanat müzesi, aynı zamanda dünyanın da en popüler müzelerinden birisidir.

• Salvador Dali Müzesi – Figueres, Costa Brava :

Costa Brava’nın Figueres kasabasında bulunan ünlü sürrealist ressam Salvador Dali Müzesi, mimari yapısıyla dünyanın en sürrealist yapısıdır. Salvador Dali müzesi aynı zamanda İspanya’nın en çok ziyaret edilen ikinci müzesi konumundadır.

• Guggenheim Müzesi – Bilbao :

Modern ve çağdaş sanat müzesi olan Guggenheim Müzesi, Bilbao şehrinin en önemli gezilecek yerlerinden birisi konumundadır. Müzede 20.yy. ortalarından günümüze eserler sergilenmektedir.

• Thyssen-Bornemisza Müzesi – Madrid :

800’ün üzerinde dünyanın en güzel özel resim ve heykel kolleksiyonunu barındıran Thyssen-Bornemisza Müzesi, Madrid’de görülmeye değer önemli bir modern sanat müzesidir.

• Reina Sofia Müzesi – Madrid :

Ünlü sanatçıların binlerce eserleri, 10bin kitap ve 3.500 ses kaydını barındıran Reina Sofia Müzesi, Madrid’de görülmeye değer önemli bir modern sanat müzesidir.

• Picasso Müzesi – Barselona :

Barselona’nın popüler müzelerinden birisi olan ve ünlü ressam Picasso’nun eserleri başta olmak üzere 3.500’ün üzerinde sanat eserinin sergilendiği Picasso Müzesi, Barselona seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisidir.

• Valencia Güzel Sanatlar Müzesi – Valencia :

Valencia’nın ikinci büyük sanat müzesi konumunda olan Valencia Güzel Sanatlar Müzesi, aynı zamanda İspanya’nın da ikinci büyük güzel sanatlar müzesidir.

• Principe Felipe Science Müzesi – Valencia :

Valencia’da bulunan ve modern mimari yapısı, güzel etkinlikleri, interaktif sergileri ve bilim faaliyetleri ile dikkati çeken Principe Felipe Science Müzesi, Valencia gezinizde mutlaka görmeniz gereken müzelerden birisidir.

• Sevilla Güzel Sanatlar Müzesi – Sevilla :

İspanya’nın ortaçağdan 20.yy. başlarına kadar döneme ait görsel sanat eserlerinin sergilendiği Sevilla Güzel Sanatlar Müzesi, Sevilla gezinizde mutlaka görmeniz gereken müzelerden birisidir.

• Barselona Çağdaş Sanat Müzesi – Barselona :

20.yy.’ın ikinci yarısına ait ünlü ressamların eserlerinin sergilendiği Barselona Çağdaş Sanat Müzesi, Barselona gezinizde mutlaka görmeniz gereken müzelerden birisidir.

 
 

+ İspanya – Festival ve Karnavallar ;

Dünya’nın en önemli festival ülkesi konumunda bulunan İspanya’da yılın her mevsiminde sayısız festival düzenlenmektedir. Fiesta olarak adlandırılan İspanya festivalleri dünya çapında meşhurdur. İspanya’da kutlanan festivallerin büyük bölümünü, köy, kasaba ve şehirlerin koruyucu azizleri ve Hazreti Meryem için olan fiestalar başta olmak üzere, boğa koşuları, ateş oyunları, savaş canlandırmaları, müzik, sinema ve muhtelif dinsel yürüyüşler oluşturmaktadır. Festivaller süresince şehir ve kasabalarda rengarenk şenlikler düzenlenir. İspanya’ya gezi ve tatil için gelen turistler için de festivaller büyük bir görsel şölendir.

İspanya’daki popüler festivallere genel olarak bakacak olursak;

 

+ Genellikle Nisan ayının ikinci Pazarı olarak kabul edilen Paskalya, İspanya’nın en önemli fiestası olarak kabul edilir ve tüm İspanya’da kutlanır. Bu kapsamda düzenlenen Kutsal Pazar Törenleri Paskalya’nın gelişini müjdelemektedir. Bu törenlerin en popülerlerinden birisi olan Elx, Avrupa’nın palmiye ağaçlarından toplanan yapraklarla heykellerin örüldüğü bir törendir. Paskalya haftası törenlerine Semana Santa adı verilmektedir ve en görkemli törenler Sevilla, Malaga, Murcia ve Vallodalid’de yapılmaktadır.

+ Kışın sona erip baharın başlamasıyla büyük ateş festivali olan Las Fallas, Valencia’da kartonpat heykeller yakılarak kutlanır ( kaynak : rehber.uzmantv )

las-fallas1   las-fallas2

 

Kökeni, şehrin marangozlarının eski bir geleneğine dayanmaktadır. Şenlikten önce marangozların kış sezonunda aydınlandıkları şamdanlarını yakmak amacıyla kullandıkları işe yaramaz eşyalarını ve diğer ahşap aletlerini, atölyelerinin önlerinde, sokaklarda ve meydanlarda yakmasıyla başlamıştır.’Cremà’ (Fallas anıtlarının yanıp kül olduğu gece) gecesinin her zaman 19 Mart’ta olmasının nedeni San José Şenliği’dir. 18. yüzyılda, ‘Fallas’ adı verilen yanıcı madde yığını, San José gününden önceki gece yakılmıştır.Her mahallenin bir fallası vardır ancak, bunlardan en önemli, en pahalı ve en etkileyici olan 14’ü Sección Especial kategorisi içindedir. Her falla, yetişkin (mayor) ve çocuk (infantil) fallaya sahiptir. En iyisi, tüm fallaların bitirildiği ya da elenmeye tabi tutulduğu 16 Mart’ta buraya gelmektir ( 15-19 mart festival tarihi )(web )( 2016-  video )

Fallasın bir diğer özelliği havai fişeklerdir. Bir hafta boyunca, şehir savaştaymış gibi olur! Sabah erkenden sizi kaldırırlar ve gün boyu devam ederler. Her gün üç çeşit havai fişek etkinliği vardır: la despertà, la mascletà ve el castillo.Haftanın sonunda, sergilenen ‘falla’lar yakılır. Buna la cremà denilir. Çocuk fallalar (infantiles) 22.00’da, yetişkin fallalar (mayors) ise gece yarısından 01.00’a kadar yakılır. Belediye binasındaki son falla 01.00’da yakılır.En etkileyici fallalar Sección Especial’dekilerdir çünkü, en büyük ve yandıkları zaman en çarpıcı olanlar onlardır. Bu etkinlik çok kalabalık olacağından, kesinlikle erken gidilmesi gerekmektedir.

+ Nisan ayında Alcoi’de, yeniden fetih, Mağribi ve Hıristiyanların arasındaki savaşların sahnelendiği kostümlü şölenlerle kutlanır. Nisan ayında Andalusya Sevilla’da düzenlene Nisan Fuarı (Feria Abril) de bölgenin popüler festivallerindendir.

+ Yaz mevsiminin ilk önemli festival ise Mayıs veya Haziran ayında kutlanan Pentekostes’tir ve El Rocio’da düzenlenir. Yine aynı dönemde düzenlenen ünlü Corpus Christi festivalinde, kutsanmış bir ekmek, gümüş bir kabın içerisinde dolaştırılır. En görkemli Corpus Christi kutlamaları Valencia, Toldo ve Granada’da düzenlenmektedir.

+ Temmuz ayında Pamplona’da San Fermin boğa koşusu festivali düzenlenmektedir.

Sonbahar döneminde ise genellikle İspanya’da bağ bozumu kutlamaları yapılmaktadır.

+ Noel ve yılbaşı kutlamaları için ise en popüler şehirler Barselona ve Madrid’tir.

+ Bunların yanısıra İspanya’da ayrıca Karnaval’lar da çok önemlidir. Kışın sona ermesiyle birlikte ve Paskalya tarihine göre değişmekle beraber, genellikle Şubat sonu Mart başlarında pek çok bölgede karnaval düzenlenmektedir. Brezilya’nın Rio karnavalı kadar görkemli ve popüler olan İspanya’nın karnavalı Kanarya Adaları’nda (Gran Canaria Karnavalı Las Palmas de Gran Canaria’da Santa Catalina Park alanında, Tenerife Karnavalı Santa Cruz de Tenerife’de, Fuerteventura Karnavalı Puerto del Rosario, Corralejo ve Morro Jable’de görkemli şenlikler eşliğinde Şubat ayı boyunca sürer) ve İspanya’nın güney sahili Cadiz’de kutlanmaktadır.

 
 

Festivaller-Tarihler (ay sırası ile) ;

+ Karnaval – Kanarya Adaları, her yıl Şubat ayında  – Kanarya Adaları’nın popüler karnavalından, Gran Canaria Karnavalı Las Palmas de Gran Canaria’da Santa Catalina Park alanında, Tenerife Karnavalı Santa Cruz de Tenerife’de, Fuerteventura Karnavalı Puerto del Rosario, Corralejo ve Morro Jable’de görkemli şenlikler eşliğinde Şubat ayı boyunca sürer.

+ Las Fallas – Valencia, her yıl 15-19 Mart arası – Kışın sona erip baharın başlamasıyla büyük ateş festivali olan ve bölgenin en görkemli festivali olan dünyaca meşhur Las Fallas, Valencia’da kartonpat heykeller yakılarak kutlanır.

+ Semana Santa (Paskalya Haftası) – Andalusya, her yıl Mart ve Nisan ayları – Paskalya haftası törenlerine Semana Santa adı verilmektedir ve en görkemli törenler Sevilla, Malaga, Murcia ve Vallodalid’de yapılmaktaıdr. Törenlerde cübbeli topluluklar, sokaklarda Büyük Çile veya Bakire ve İsa heykelleriyle dolaşır ve bunlara, dinsel kıyafetli kişiler veya konik şapkalı tövbekarları temsilen insanlar da eşlik eder.

+ Nisan Fuarı (Feria de Abril) – Sevilla, her yıl Paskalya sonrası Nisan ayı – Andalusya’nın popüler Nisan Fuarını Sevilla’da izlemek bir başka. Renkli ve eğlenceli bir fiesta olan Nisan Fuarı süresince muhtelif etkinlikler düzenlenmektedir.

+ San Isidro – Madrid, her yıl 15 Mayıs – Madrid’in koruyucu azizi adına düzenlenen San Isidro festivali süresince, ziyaretçiler görkemli sokak dansları ve aktivitelerin keyfini sürebilir.

+ Sant Joan – Ciutadella, Minorka, Balear Adaları, her yıl 23-24 Haziran- Balear Adalar’ından Minorka’nın koruyucu azizi adına düzenlenen Sant Joan festivali süresince, ziyaretçiler görkemli aktivitelerin keyfini sürebilir.

+ San Fermin – Pamplona, her yıl 6-14 Temmuz arası – İspanya’nın ünlü aktivitelerinden boğa güreşleri ve boğa koşularını sevenler için Pamplona’da düzenlenen San Fermin boğa koşusu kaçırılmaz bir fırsat. Festival süresince boğa koşusu dışında ayrıca folklorik danslar eşliğinde geleneksel kutlamalar yapılır.

+ Danza de los Zancos – Anguiano, La Rioja, her yıl 22 Temmuz ve Eylül ayı – Bir dans festivali olan Danza de los Zancos, La Rioja bölgesinin en popüler, folklorik ve kültürel etkinliğidir.

+ Tomatina (Domates) Festivali – Valencia, her yıl Ağustos ayının son Çarşamba günü – Hepimizin bildiği ünlü Tomatina, yani Domates festivali, birbirine domates fırlatma yarışına ve eğlencesine girmiş insanları ve kırmızıya boyanmış sokakları ile Valencia yakınlarındaki Bunol’da düzenlenen oldukça eğlenceli bir festivaldir.

+ Castellers – Katalonya, her yıl 11 Eylül – Els Castellers, Katalonya’nın geleneksel festivalidir. İnsan kuleleri manasına gelen castellers süresince insan kuleleri ve Katalonya dansları ile görkemli şenlikler düzenlenir.

 
 

** İspanya bilgileri devamı sonraki sayfamızda…

 
 

 
 
 
 
 

Önceki SayfaSonraki Sayfa

– İspanya ; Ana Klasöre dön –

 
 
 
 

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir